مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

عنوان: آموزش پایه Linux Ubuntu

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش پایه Linux Ubuntu

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش پایه Linux Ubuntu

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش پایه Linux Ubuntu

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش پایه Linux Ubuntu

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش پایه Linux Ubuntu

جلسه: 6

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: آشنایی با فضای برنامه‌نویسی اندروید

جلسه: 1

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: آماده‌سازی محیط کار

جلسه: 2

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: آشنایی با محیط Android Studio

جلسه: 3

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: استفاده از ویرایشگر کد

جلسه: 4

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: ساخت رابط کاربری

جلسه: 5

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: اپلیکیشن، اکتیویتی، اینتنت، فرگمنت

جلسه: 6

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - متغیرها

جلسه: 7

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - عملگرها

جلسه: 8

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - دستورات

جلسه: 9

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - شروع شئ‌گرایی

جلسه: 10

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - کلاس‌های Generic و Wrapper و رشته‌ها

جلسه: 11

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - مدیریت خطاها و استثناها

جلسه: 12

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - وراثت

جلسه: 13

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - آرایه‌ها و انواع شمارشی

جلسه: 14

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: مفاهیم پایه زبان جاوا - رابط‌ها

جلسه: 15

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: پروژه‌ی عملی - برنامه‌ی تبدیل واحد

جلسه: 16

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: پروژه‌ی عملی - بازی حدس اسامی

جلسه: 17

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: برنامه‌نویسی چندنخی یا MultiThread

جلسه: 18

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: کار با تنظیمات یا SharedPreferences

جلسه: 19

دانلود

عنوان: اندروید مقدماتی در محیط Android Studio

فصل: کار با پایگاه داده‌ها درقالب پروژه‌ی عملی دفتر تلفن

جلسه: 20

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 7

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 10

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 11

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 12

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 13

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 14

دانلود

عنوان: آموزش پیشرفته PHP

جلسه: 15

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 7

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 10

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 11

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 12

دانلود

عنوان: آموزش مقدماتی PHP

جلسه: 13

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 7

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 10

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 11

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 12

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 13

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 14

دانلود

عنوان: آموزش جامع Yii2

جلسه: 15

دانلود

عنوان: پروژه عملی گالری عکس

جلسه: 1

دانلود

عنوان: پروژه عملی گالری عکس

جلسه: 2

دانلود

عنوان: پروژه عملی گالری عکس

جلسه: 3

دانلود

عنوان: پروژه عملی گالری عکس

جلسه: 4

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 1

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 2

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 3

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 4

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 5

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 6

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 7

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 8

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 9

دانلود

عنوان: پروژه عملی وبلاگ

جلسه: 10

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی

جلسه: 1

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی

جلسه: 2

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی

جلسه: 3

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی

جلسه: 4

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 2

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 3

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 4

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 5

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 6

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 7

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 8

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی جامع Yii2

جلسه: 9

دانلود

عنوان: سری جدید - آشنایی با فریمورک Yii

جلسه: 1

دانلود

عنوان: سری جدید - اپلیکیشن

جلسه: 10

دانلود

عنوان: سری جدید - اسکریپت ورودی

جلسه: 9

دانلود

عنوان: سری جدید - تولید خودکار کد با Gii

جلسه: 7

دانلود

عنوان: سری جدید - ساختار برنامه

جلسه: 8

دانلود

عنوان: سری جدید - سلام‌کردن

جلسه: 4

دانلود

عنوان: سری جدید - کار با پایگاه داده‌ها

جلسه: 6

دانلود

عنوان: سری جدید - کار با فرم‌ها

جلسه: 5

دانلود

عنوان: سری جدید - کامپوننت‌ها

جلسه: 11

دانلود

عنوان: سری جدید - معرفی قابلیت‌ها و ساختار پروژه

جلسه: 3

دانلود

عنوان: سری جدید - نصب و راه‌اندازی Yii2

جلسه: 2

دانلود

عنوان: کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2

جلسه: 1

دانلود

عنوان: کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2

جلسه: 2

دانلود

عنوان: کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2

جلسه: 3

دانلود

عنوان: کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش جامع جاوا اسکریپت

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش جامع جاوا اسکریپت

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش جامع جاوا اسکریپت

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش جامع جاوا اسکریپت

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش جامع جاوا اسکریپت

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش جامع جاوا اسکریپت

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 7

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 10

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 11

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 12

دانلود

عنوان: آموزش جامع SEO

جلسه: 13

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 1

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 2

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 3

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 4

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 5

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 6

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 7

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 8

دانلود

عنوان: تعریف نحوه نمایش صفحات وب با CSS3

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 7

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 10

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 11

دانلود

عنوان: آموزش پایه CSharp

جلسه: 12

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 1

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 2

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 3

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 4

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 5

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 6

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 7

دانلود

عنوان: ساخت صفحات وب با HTML5

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 1

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 2

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 3

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 4

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 5

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 6

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 7

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 8

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 9

دانلود

عنوان: آموزش پایه MySQL

جلسه: 10

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی MySQL

جلسه: 1

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی MySQL

جلسه: 2

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی MySQL

جلسه: 3

دانلود

عنوان: دوره تکمیلی MySQL

جلسه: 4

دانلود

عنوان: کارگاه ساخت سایت Responsive با Bootstrap

جلسه: 1

دانلود

عنوان: کارگاه ساخت سایت Responsive با Bootstrap

جلسه: 2

دانلود

عنوان: کارگاه ساخت سایت Responsive با Bootstrap

جلسه: 3

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب

فصل: طراحی قالب در فتوشاپ

جلسه: 1

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب

فصل: معرفی ابتدایی HTML و منابع یادگیری

جلسه: 2

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب

فصل: آشنایی پایه با CSS

جلسه: 3

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب

فصل: معرفی NivoSlider و Bootstrap

جلسه: 4

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب

فصل: پیاده سازی قالب - بخش اول

جلسه: 5

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب

فصل: پیاده سازی قالب - بخش دوم

جلسه: 6

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب - دوره دیگر

فصل: طراحی قالب در فتوشاپ - بخش اول

جلسه: 1

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب - دوره دیگر

فصل: طراحی قالب در فتوشاپ - بخش دوم

جلسه: 2

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب - دوره دیگر

فصل: پیاده سازی قالب - بخش اول

جلسه: 3

دانلود

عنوان: تبدیل قالب PSD به قالب وب - دوره دیگر

فصل: پیاده سازی قالب - بخش دوم

جلسه: 4

دانلود