مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۰ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۷۲ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۰۱ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۱۹۵ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۲۴ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۱۸۱ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۱ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۴ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۸۱ عدد
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۷۲ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۷۳ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۶ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۸۰ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت