مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۳ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۳۱۵ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۲۳ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۱۲ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۴۰ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۱۹۷ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۵۷ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۰۱ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۸ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۹۰ عدد
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۷۵ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۷۸ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۳ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۸۸ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت