مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۳ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۸۶ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۱۱ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۰۳ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۳۱ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۱۹۱ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۷ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۵ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۸۵ عدد
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۷۳ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۷۵ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۰ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۸۳ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت