مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۸ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۴۴۰ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶۰ ساعت
خرید: ۱۸۴ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۷۴ عدد
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۶۳ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۷۰ عدد
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۲۰۸ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۲۱۵ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۵۱ عدد
قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰۰ ساعت
خرید: ۱۵۰ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۶۳ عدد
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰۰ ساعت
خرید: ۲۰۰ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۹۹ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۸۳ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۵ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۲۰۶ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۹۷ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت