مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۸ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۴۴۶ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶۰ ساعت
خرید: ۱۸۹ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۷۸ عدد
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۶۹ عدد
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۷۴ عدد
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۲۱۲ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۲۱۷ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۵۲ عدد
قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰۰ ساعت
خرید: ۱۵۰ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۶۴ عدد
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰۰ ساعت
خرید: ۲۰۳ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۲۰۰ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۸۶ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۹ عدد
قیمت: ۷۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۲۰۷ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۹۷ عدد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت