مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۴ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۳۴۵ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶۰ ساعت
خرید: ۱۶۸ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۴۰ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۲۹ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۵۱ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۱۹۹ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۲۰۷ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۵ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۹۳ عدد
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۷۷ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۷۹ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۵ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۸۸ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت