مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از

کودکان مبتلا به سرطان

۱۰ درصد درآمد‌های وب‌سایت علمی تخصصی nCIS صرف کمک به مؤسسه محک در راستای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خواهد شد.

سرطان، علاوه‌بر درد، هزینه هم دارد.


امید است با تداوم این حرکت، فرهنگ‌سازی مناسبی صورت پذیرد. ۸۰ میلیون ایرانی، اگر هرکدام ماهانه ۱,۰۰۰ تومان کمک نمایند، هر ماه ۸۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری خواهد شد و دیگر کسی بخاطر هزینه‌های سنگین داروهای درمان سرطان، جان خود را از دست نخواهد داد.

خرید: ۱۶۳ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۳۰۰ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۱۶ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۳۰ ساعت
خرید: ۲۰۶ عدد
قیمت: ۸۲,۵۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۵ ساعت
خرید: ۲۳۳ عدد
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۵۰ ساعت
خرید: ۱۹۵ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۸ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۸۷ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۸۹ عدد
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۱۰ ساعت
خرید: ۱۷۴ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۷۶ عدد
قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۲۰ ساعت
خرید: ۱۹۲ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت
خرید: ۱۸۵ عدد
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
مدت‌زمان: ۶ ساعت