لینک‌های تولیدشده فقط برای همان IP شما در زمان تولید لینک و به‌مدت 48 ساعت اعتبار دارند. درصورت سپری‌شدن این زمان یا تغییر IP شما، لینک غیرفعال خواهد شد. درصورت بروز چنین شرایطی، لینک تولیدشده را که حاوی Token اختصاصی است، برای واحد پشتیبانی به نشانی support@ncis.ir ارسال نمایید تا Reset گردد و بتوانید لینک جدید دریافت نمایید. در هر زمان «فقط و فقط» یک لینک تولید نمایید تا به مشکل برخورد نکنید. همچنین درصورت استفاده از Download Manager، تعداد اتصال‌های همزمان را روی عدد 1 محدود نمایید.

دانلود معرفی دوره - جلسه‌ی 1

دانلود آموزش نصب فریمورک CodeIgniter - جلسه‌ی 2

دانلود چرخه‌ی کاری برنامه - جلسه‌ی 3

دانلود مفهوم Model و View و Controller در پروژه - جلسه‌ی 4

دانلود اهداف طراحی و معماری - جلسه‌ی 5

دانلود پیشنیازهای سرور - جلسه‌ی 6

دانلود پروژه‌ی آموزشی - معرفی پروژه - جلسه‌ی 7

دانلود پروژه‌ی آموزشی - ایجاد صفحات ثابت در پروژه - جلسه‌ی 8

دانلود پروژه‌ی آموزشی - طراحی بخش نمایش اخبار پویا - جلسه‌ی 9

دانلود پروژه‌ی آموزشی - درج خبرهای جدید - جلسه‌ی 10

دانلود پروژه‌ی آموزشی - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری - جلسه‌ی 11

دانلود آدرس‌های URL در کدایگنایتر - جلسه‌ی 12

دانلود تشریح ساختار کنترلرها در CodeIgniter - جلسه‌ی 13

دانلود اسامی رزروشده - جلسه‌ی 14

دانلود تشریح ساختار ویوها در CodeIgniter - جلسه‌ی 15

دانلود تشریح ساختار مدل‌ها در CodeIgniter - جلسه‌ی 16

دانلود توابع کمکی - جلسه‌ی 17

دانلود کتابخانه‌های کدایگنایتر - جلسه‌ی 18

دانلود ساخت کتابخانه‌ی جدید - جلسه‌ی 19

دانلود استفاده از Driverهای کدایگنایتر - جلسه‌ی 20

دانلود ساخت درایورهای سفارشی - جلسه‌ی 21

دانلود کلاس‌های هسته‌ی سیستم - جلسه‌ی 22

دانلود ایجاد کلاس‌های فرعی - جلسه‌ی 23

دانلود مفهوم Hook و نقش آن در توسعه‌ی هسته‌ی فریمورک - جلسه‌ی 24

دانلود بارگذاری خودکار منابع - جلسه‌ی 25

دانلود توابع رایج - جلسه‌ی 26

دانلود توابع مربوط به سازگاری - جلسه‌ی 27

دانلود آشنایی بیشتر با قوانین مسیریابی - جلسه‌ی 28

دانلود مدیریت خطاها - جلسه‌ی 29

دانلود کش‌کردن صفحات وب - جلسه‌ی 30

دانلود ارزیابی کارآیی برنامه - جلسه‌ی 31

دانلود اجرای برنامه با کمک رابط خط فرمان CLI - جلسه‌ی 32

دانلود مدیریت برنامه - جلسه‌ی 33

دانلود کنترل محیط‌های چندگانه - جلسه‌ی 34

دانلود دستورزبان جایگزین PHP برای فایل‌های View - جلسه‌ی 35

دانلود امنیت پروژه - جلسه‌ی 36

دانلود دستورزبان توصیه‌شده‌ی PHP - جلسه‌ی 37

دانلود آشنایی با فضای برنامه‌نویسی اندروید - فصل 1

دانلود آماده‌سازی محیط کار - فصل 2

دانلود آشنایی با محیط Android Studio - فصل 3

دانلود استفاده از ویرایشگر کد - فصل 4

دانلود ساخت رابط کاربری - فصل 5

دانلود اپلیکیشن، اکتیویتی، اینتنت، فرگمنت - فصل 6

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - متغیرها - فصل 7 - جلسه‌ی 1

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - عملگرها - فصل 7 - جلسه‌ی 2

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - دستورات - فصل 7 - جلسه‌ی 3

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - شروع شئ‌گرایی - فصل 7 - جلسه‌ی 4

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - کلاس‌های Generic و Wrapper و رشته‌ها - فصل 7 - جلسه‌ی 5

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - مدیریت خطاها و استثناها - فصل 7 - جلسه‌ی 6

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - وراثت - فصل 7 - جلسه‌ی 7

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - آرایه‌ها و انواع شمارشی - فصل 7 - جلسه‌ی 8

دانلود مفاهیم پایه زبان جاوا - رابط‌ها - فصل 7 - جلسه‌ی 9

دانلود پروژه‌ی عملی - برنامه‌ی تبدیل واحد - فصل 8

دانلود پروژه‌ی عملی - بازی حدس اسامی - فصل 9

دانلود برنامه‌نویسی چندنخی یا MultiThread - فصل 10

دانلود کار با تنظیمات یا SharedPreferences - فصل 11

دانلود کار با پایگاه داده‌ها درقالب پروژه‌ی عملی دفتر تلفن - فصل 12

دانلود اتصال به وب‌سرویس آنلاین در قالب تکمیل پروژه‌ی عملی دفتر تلفن - فصل 13

دانلود پروژه‌ی عملی - بازی مسابقه‌ی آنلاین دونفره - فصل 14

دانلود کار با API نقشه‌ی گوگل (Google Map) درقالب پروژه‌ی عملی بانک مشاغل - فصل 15

دانلود پروژه‌ی عملی - برنامه‌نویسی سوکت - فصل 16

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 1

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 2

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 3

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 4

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 5

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 6

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 7

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 8

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 9

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 10

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 11

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 12

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 13

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 14

دانلود آموزش جامع Yii2 - جلسه‌ی 15

دانلود دوره تکمیلی - جلسه‌ی 1

دانلود دوره تکمیلی - جلسه‌ی 2

دانلود دوره تکمیلی - جلسه‌ی 3

دانلود دوره تکمیلی - جلسه‌ی 4

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 2

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 3

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 4

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 5

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 6

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 7

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 8

دانلود دوره تکمیلی جامع Yii2 - جلسه‌ی 9

دانلود کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2 - جلسه‌ی 1

دانلود کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2 - جلسه‌ی 2

دانلود کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2 - جلسه‌ی 3

دانلود کارگاه عملی فروشگاه اینترنتی با Yii2 - جلسه‌ی 4

دانلود پروژه عملی گالری عکس - جلسه‌ی 1

دانلود پروژه عملی گالری عکس - جلسه‌ی 2

دانلود پروژه عملی گالری عکس - جلسه‌ی 3

دانلود پروژه عملی گالری عکس - جلسه‌ی 4

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 1

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 2

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 3

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 4

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 5

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 6

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 7

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 8

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 9

دانلود پروژه عملی وبلاگ - جلسه‌ی 10

دانلود سری جدید - آشنایی با فریمورک Yii - جلسه‌ی 1

دانلود سری جدید - نصب و راه‌اندازی Yii2 - جلسه‌ی 2

دانلود سری جدید - معرفی قابلیت‌ها و ساختار پروژه - جلسه‌ی 3

دانلود سری جدید - سلام‌کردن - جلسه‌ی 4

دانلود سری جدید - کار با فرم‌ها - جلسه‌ی 5

دانلود سری جدید - کار با پایگاه داده‌ها - جلسه‌ی 6

دانلود سری جدید - تولید خودکار کد با Gii - جلسه‌ی 7

دانلود سری جدید - ساختار برنامه - جلسه‌ی 8

دانلود سری جدید - اسکریپت ورودی - جلسه‌ی 9

دانلود سری جدید - اپلیکیشن - جلسه‌ی 10

دانلود سری جدید - کامپوننت‌ها - جلسه‌ی 11

دانلود معرفی دوره

دانلود نصب نرم‌افزار Unity - فصل 1

دانلود آشنایی با محیط Unity - ایجاد پروژه‌ی جدید - فصل 2

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Hierarchy - فصل 2 - جلسه‌ی 1

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Scene - فصل 2 - جلسه‌ی 2

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Inspector - فصل 2 - جلسه‌ی 3

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Game - فصل 2 - جلسه‌ی 4

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Project - فصل 2 - جلسه‌ی 5

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Console - فصل 2 - جلسه‌ی 6

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Asset Store - فصل 2 - جلسه‌ی 7

دانلود آشنایی با محیط Unity - پنجره‌ی Services - فصل 2 - جلسه‌ی 8

دانلود آشنایی با محیط Unity - جمع‌بندی - فصل 2 - جلسه‌ی 9

دانلود آشنایی با اصول کدنویسی در Unity - مقدمه - فصل 3

دانلود آشنایی با اصول کدنویسی در Unity - ساختار کدها - فصل 3 - جلسه‌ی 1

دانلود آشنایی با اصول کدنویسی در Unity - متغیرها در بازی - فصل 3 - جلسه‌ی 2

دانلود آشنایی با اصول کدنویسی در Unity - تعریف رفتار توسط متدها - فصل 3 - جلسه‌ی 3

دانلود آشنایی با اصول کدنویسی در Unity - بررسی شرط - فصل 3 - جلسه‌ی 4

دانلود آشنایی با اصول کدنویسی در Unity - حلقه‌های تکرار - فصل 3 - جلسه‌ی 5

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - مقدمه - فصل 4

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - فشردن کلیدهای صفحه‌کلید - فصل 4 - جلسه‌ی 1

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - حرکت‌دادن بازیکن - فصل 4 - جلسه‌ی 2

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - پرش - فصل 4 - جلسه‌ی 3

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - چرخش و حرکت به جلو و عقب - فصل 4 - جلسه‌ی 4

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - جابجایی بین چند دوربین - فصل 4 - جلسه‌ی 5

دانلود آشنایی با سیستم‌های ورودی در Unity - کلیک و لمس صفحه - فصل 4 - جلسه‌ی 6

دانلود آشنایی با دوره - جلسه‌ی 1

دانلود هوش مصنوعی دشمنان - جلسه‌ی 2

دانلود تولید موج‌های دشمنان - جلسه‌ی 3

دانلود توپخانه - جلسه‌ی 4

دانلود شلیک به دشمنان - جلسه‌ی 5

دانلود جای‌گذاری برج توسط کاربر - جلسه‌ی 6

دانلود تنظیمات و کنترل دوربین - جلسه‌ی 7

دانلود فروشگاه تجهیزات بازی - جلسه‌ی 8

دانلود موشک‌انداز - جلسه‌ی 9

دانلود شلیک موشک - جلسه‌ی 10

دانلود پیاده‌سازی پول بازیکن برای خرید قطعات - جلسه‌ی 11

دانلود رابط کاربری - جلسه‌ی 12

دانلود جان‌های بازیکن - جلسه‌ی 13

دانلود پرتو افکن لیزری - جلسه‌ی 14

دانلود جلوه‌های ویژه‌ی لیزر - جلسه‌ی 15

دانلود کاهش سرعت دشمنان - جلسه‌ی 16

دانلود اتمام بازی (باخت) - جلسه‌ی 17

دانلود انتخاب برج‌ها در صحنه - جلسه‌ی 18

دانلود ارتقای برج‌ها - جلسه‌ی 19

دانلود فروش (تخریب) برج‌ها - جلسه‌ی 20

دانلود منوی توقف بازی - جلسه‌ی 21

دانلود منوی اصلی - جلسه‌ی 22

دانلود نوار جان‌ها - جلسه‌ی 23

دانلود جلوه‌ی محو شدن تصویر بین مراحل - جلسه‌ی 24

دانلود بهبود سیستم تولید موج‌های دشمنان - جلسه‌ی 25

دانلود انتخاب مرحله - جلسه‌ی 26

دانلود بازشدن مراحل جدید از حالت قفل - جلسه‌ی 27

دانلود بردن مراحل - جلسه‌ی 28

در حال حاضر امکان دانلود این مجموعه آموزشی وجود ندارد.