لینک‌های تولیدشده فقط برای همان IP شما در زمان تولید لینک و به‌مدت 48 ساعت اعتبار دارند. درصورت سپری‌شدن این زمان یا تغییر IP شما، لینک غیرفعال خواهد شد. درصورت بروز چنین شرایطی، لینک تولیدشده را که حاوی Token اختصاصی است، برای واحد پشتیبانی به نشانی support@ncis.ir ارسال نمایید تا Reset گردد و بتوانید لینک جدید دریافت نمایید. در هر زمان «فقط و فقط» یک لینک تولید نمایید تا به مشکل برخورد نکنید. همچنین درصورت استفاده از Download Manager، تعداد اتصال‌های همزمان را روی عدد 1 محدود نمایید.

شناسه خرید شما:

لطفاً شناسه خرید خود را برای دانلود فایل وارد نمایید تا لینک دانلود تولید شود.


برنامه نویسی سمت سرور وب با فریمورک Yii2

سری جدید - اپلیکیشن


جلسه: 10

توضیحات:

 • اپلیکیشن چیست؟
 • تنظیمات برنامه
 • خصوصیات شئ اپلیکیشن
 • خصوصیات الزامی
  • خصوصیت id
  • خصوصیت basePath
 • خصوصیات مهم
  • خصوصیت aliases
  • خصوصیت bootstrap
  • خصوصیت catchAll
  • خصوصیت components
  • خصوصیت controllerMap
  • خصوصیت controllerNamespace
  • خصوصیت language
  • خصوصیت modules
  • خصوصیت name
  • خصوصیت params
  • خصوصیت sourceLanguage
  • خصوصیت timeZone
  • خصوصیت version
 • خصوصیات مفید
  • خصوصیت charset
  • خصوصیت defaultRoute
  • خصوصیت extensions
  • خصوصیت layout
  • خصوصیت runtimePath
  • خصوصیت viewPath
  • خصوصیت vendorPath
  • خصوصیت enableCoreCommands
 • رویدادهای برنامه
  • رویداد EVENT_BEFORE_REQUEST
  • رویداد EVENT_AFTER_REQUEST
  • رویداد EVENT_BEFORE_ACTION
  • رویداد EVENT_AFTER_ACTION

فایل های همراه: سورس پروژه انجام‌شده و دیاگرام چرخه حیات اپلیکیشن

نام فایل: Yii10.zip

حجم فایل: 111,673,296 بایت

مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقیقه و 11 ثانیه

رمز فایل فشرده: www.ncis.ir

برنامه نویسی سمت سرور وب با فریمورک Yii2