ساخت صفحات وب با HTML5


زبان نشانه گذاری ابرمتن یا HyperText Markup Language در کنار CSS هستهٔ فناوری ساخت صفحه های وب هستند. HTML زبان توصیف ساختار صفحه های وب است. زبانی است برای نشانه گذاری ابرمتن که برای تدوین قالب و طراحی صفحه های وب به کار می برند. دستورالعمل های این زبان، برچسب (Tag) نام دارند که محتوای یک صفحهٔ وب، با آن ها، نشانه گذاری شده و بدین ترتیب، نحوهٔ نمایش آن صفحه برای مرورگرهای وب، توصیف می شود.

این زبان در خلال دهه ۹۰ توسط Tim Berners-Lee ابداع شد و تاکنون نسخهٔ ۵ آن عرضه شده است.

هر یک از برچسب های HTML، معنا و مفهوم خاصی دارند و تأثیر مشخصی بر محتوا می گذارند؛ مثلاً برچسب هایی برای تغییر شکل ظاهری متن، نظیر درشت و ضخیم کردن یک کلمه یا برقراری پیوند به صفحات دیگر در HTML تعریف شده اند.

یک سند HTML، یک پروندهٔ مبتنی بر متن (Text–based) است که معمولاً با پسوند htm. یا html. نام گذاری شده و محتویات آن از برچسب های HTML تشکیل می شود. مرورگرهای وب، که قادر به درک و تفسیر برچسب های HTML هستند، تک تک آن ها را از داخل سند HTML خوانده و سپس محتوای آن صفحه را نمایان سازی (Render) می کنند.

HTML زبان برنامه نویسی نیست، بلکه زبانی برای نشانه گذاری ابرمتن است و اساساً برای ساخت مند کردن اطلاعات و جداسازی اجزای منطقی یک نوشتار - نظیر عناوین، تصاویر، فهرست ها، بندها و جداول - به کار می رود. از سوی دیگر، HTML را نباید به عنوان زبانی برای صفحه آرایی یا نقاشی صفحات وب به کار برد؛ این وظیفه اکنون بر دوش فناوری های دیگری همچون CSS است.

با HTML می توانید وب سایت خود را بسازید. گفتنی است HTML شکلی از زبان دیگری بنام SGML است و World Wide Web Consortium (کنسرسیوم جهانی وب) آن را به عنوان استانداردی برای نشانه گذاری مستندات ابرمتنی برای عرضه در وب، تدوین کرده است.

در این دوره بطور کامل با نحوه ایجاد صفحات وب با زبان HTML آشنا خواهید شد. این دوره بصورت کاملاً عملی و همراه با صدها مثال کاربردی برگزار خواهد شد.

:: سرفصل ها ::

 • آشنایی با HTML و تاریخچه آن
 • آماده سازی سیستم و نصب برنامه های موردنیاز
 • معرفی مفهوم تگ و تفاوت تگهای تک و جفت
 • مقدمات HTML
 • تگ Doctype
 • تگ html
 • تگ title
 • تگ body
 • تگهای h1 تا h6
 • تگ p
 • تگ br
 • تگ hr
 • کامنت گذاری در سند HTML
 • قالب بندی
 • تگ abbr
 • تگ address
 • تگ b
 • تگ bdi
 • تگ bdo
 • تگ blockquote
 • تگ cite
 • تگ code
 • تگ del
 • تگ dfn
 • تگ em
 • تگ i
 • تگ ins
 • تگ kbd
 • تگ mark
 • تگ meter
 • تگ pre
 • تگ progress
 • تگ q
 • تگ rp
 • تگ rt
 • تگ ruby
 • تگ s
 • تگ samp
 • تگ small
 • تگ strong
 • تگ sub
 • تگ sup
 • تگ time
 • تگ u
 • تگ var
 • تگ wbr
 • فرم ها و ورودی
 • تگ form
 • تگ input
 • تگ textarea
 • تگ button
 • تگ select
 • تگ optgroup
 • تگ option
 • تگ label
 • تگ fieldset
 • تگ legend
 • تگ datalist
 • تگ keggen
 • تگ output
 • قاب
 • تگ iframe
 • تصاویر
 • تگ img
 • تگ map
 • تگ area
 • تگ canvas
 • تگ figcaption
 • تگ figure
 • صوت و فیلم
 • تگ audio
 • تگ source
 • تگ track
 • تگ video
 • لینک ها
 • تگ a
 • تگ link
 • تگ nav
 • لیست ها
 • تگ ul
 • تگ ol
 • تگ li
 • تگ dl
 • تگ dt
 • تگ dd
 • تگ menu
 • تگ menuitem
 • جداول
 • تگ table
 • تگ caption
 • تگ th
 • تگ tr
 • تگ td
 • تگ thead
 • تگ tbody
 • تگ tfoot
 • تگ col
 • تگ colgroup
 • نحوه نمایش و قواعد معنایی
 • تگ style
 • تگ div
 • تگ span
 • تگ header
 • تگ footer
 • تگ main
 • تگ section
 • تگ article
 • تگ aside
 • تگ details
 • تگ dialog
 • تگ summary
 • اطلاعات جانبی سند
 • تگ head
 • تگ meta
 • تگ base
 • برنامه نویسی
 • تگ script
 • تگ noscript
 • تگ embed
 • تگ object
 • تگ param

ساخت صفحات وب با HTML5

افزودن به سبد خرید

مدت زمان: ۲۰ ساعت

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کیفیت: درحال بروزرسانی (کلاس آموزشگاه)

خرید: ۱۹۱ عدد